Vi använder bokadirekt.se som leverantör av onlinebokningssystem. För att läsa mer om hur dina personuppgifter som du anger när du bokar hanteras av bokadirekt.se kan du läsa mer på www.bokadirket.se

Vi kan även komma att spara uppgifter manuellt om Dig som beskriver vilka produkter som vi använt på just Dig för att kunna ge Dig den bästa servicen när Du återkommer . Du har rätt att begära att få se vilka uppgifter som vi har sparat, få dessa rättade även borttagna så länge vi inte behöver ha dina uppgifter kvar i försäkringssyfte.
Har du frågor eller funderingar kring detta, ta kontakt med oss.